Panengahe pandhawa yaiku a.bima b.permadi c.nakula. d.yudhistira 'tolong jawab ya'​ - kabarin

Panengahe pandhawa yaiku a.bima b.permadi c.nakula. d.yudhistira ‘tolong jawab ya’​

Panengahe pandhawa yaiku Permadi ( opsi B )

 

Pembahasan :

Pandawa iku sebutan kanggo putra putrane Prabu Pandudewanata ing cerita wayang Mahabharata

Pandawa iku cacahe ana lima, yaiku :

  • Yudhistira ( Puntadewa ) iku putra kang nomer siji saking Prabu Pandudewanata lan dewi Kunthi, Yudhistira utawa Puntadewa digambarake duweni watak kang sabar, jujur, seneng tetulung lan adil. Yudhistira iku Raja ing negara Amarta
  • Bima ( Werkudara ) iku putra kang nomer loro saking Prabu Pandudewanata lan dewi Kunthi. Bima iku duweni perawakan kang gedhe duwur tur kuwat, Bima uga duwe wajah kang paling sangar dewe tinimbang sedulure
  • Arjuna ( Permadi ) iku putra kang nomer telu saking Prabu Pandudewanata lan dewi Kunthi utawa dadi panengahe Pandawa. Arjuna duweni dasanama antarane yaiku Janaka, permadi, Dananjaya, lan liya liyane. Arjuna iku titisane bathara Indra. Arjuna digambarake duweni wajah kang bagus lan duweni watak pinter, teliti, lan seneng tetulung marang wong kang lemah
  • Nakula iku Putrane Prabu Pandudewanata lan dewi Madrim. Nakula duweni watak jujur lan ngabekti marang wong tuwa, deweke pinter migunaake pedang
  • Sadewa iku putrane Prabu Pandudewanata lan dewi Madrim kang kembar karo Nakula. Sadewa digambarake duweni watak bijaksana, adil, lan ngabekti marang Wong tuwa, deweke uga nguwasani ilmu astronomi

 

 

Kesimpulan :

Dadi panengahe Pandhawa yaiku Permadi utawa Arjuna

=========================================================

Detail Jawaban :

Kelas : V

Mapel : Bahasa Daerah – Bahasa Jawa

Materi : Pewayangan

Kode soal : 13

Kata kunci : Panengahe Pandhawa

 

#AyoBelajar

Leave a Comment